Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Vektorová grafika a Zoner Callisto (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Vektorová grafika a Adobe Illustrator (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
SBOROVNA – KLÍČ K INDIVIDUALIZACI Celá ČR Prázdninová škola Lipnice, z. s. 4600 Cena bude upřesněna
UČÍME ZÁŽITKEM ANEB ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V PRAXI Celá ČR Prázdninová škola Lipnice, z. s. 4800 Cena bude upřesněna
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Celá ČR Prázdninová škola Lipnice, z. s. 4700 Cena bude upřesněna
Supervize pedagogické praxe 2 kraje Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok 2900 Kč za celé studium
Konverzace v anglickém jazyce pro učitele matematiky ZŠ a SŠ – 18 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Canisterapeutický výcvik Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Kč za celé studium
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby (Muzikoterapie) Praha Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok 3000 Kč za celé studium
CLIL v matematice v ZŠ a SŠ – 8 hodin, jazykový kurz Celá ČR OPEN AGENCY 2890 Kč za celé studium
Semináře pro sborovny – matematická gramotnost (8 hodin) Celá ČR BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů 1600 Kč za celé studium
Quality and Control in mechanical Engineering production – odborná angličtina pro učitele technických oborů (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Semináře pro sborovny – matematická gramotnost (16 hodin) Celá ČR BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů 3200 Kč za celé studium
Výuka cizích jazyků se zaměřením na odborné předměty středních škol – 6 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 2890 Kč za celé studium
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Metoda projektového vyučování (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Brainstorming v pedagogické praxi (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Interní mentor (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
E-learning a využití počítačových sítí ve výuce s využitím LMS prostředí MOODLE (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – mírně pokročilí Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 10900
1….19 20 21 22 23 24 25 26 
Položek celkem: 524 (strana 24/27)