Archiv rubriky: Nezařazené

Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT. Pro všechny školy a školská zařízení zajišťujeme další vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků a poradenství v otázkách metodiky a řízení. Realizujeme také projekty a další aktivity, které podporují naši vizi: „Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.“

Free Cinema

Free Cinema je vzdělávací a talentová platforma. Tvoří ji skupina filmařů, pedagogů a studentů filmových oborů. Snažíme se podpořit rozšíření výuky Filmové/Audiovizuální výchovy na školách. Školám nabízíme projektové dny na různá témata, která doplní studentům kulturní a historický přehled, a workshopy, při kterých si vyzkouší práci s animací a s filmovým materiálem.

Jazyková škola TANDEM.CZ

Tandem organizuje akreditované konverzační kurzy s rodilými mluvčími pro učitele angličtiny a němčiny již od roku 2009. Cílem konverzačních kurzů je rozmluvit se, mít kontakt s živým jazykem, naučit se nové výrazy, získat nové materiály a inspiraci pro výuku. Na našich kurzech si učitelé vyměňují informace s kolegy z jiných škol a s příjemnými profesionálními lektory.

Gopas

Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem IT vzdělávání a manažerských kurzů v ČR a SR. Je členem LLPA, partnerem Global Knowledge a držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání. Akreditace pro kurzy DVPP zahrnuje programy Google Apps, AutoCAD, Microsoft Excel a Word, Adobe Photoshop a InDesign, Tvorbu www stránek v HTML a CSS, CSS, Zoner Photo Studio, Pinnacle Studio ale i kurzy Základy bezpečného používání informačních technologií a Efektivní organizaci dokumentů a informací.

Bohemia EU Planners, s.r.o.

Bohemia EU Planners, s.r.o., akreditovaná vzdělávací společnost v Praze s působností v regionech ČR. Kanceláře Praha a Brusel. Autorizovaná osoba pro akreditované vzdělávací programy profesní kvalifikace projektového managementu dle standard NSK ČR. Dále akreditované vzdělávací programy pro DVPP s cílem podpory mobility učitelů a realizace stínování učitelů a vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí, škol, na školách ve státech EU. Jednatelka je společnosti akreditovaný lektor pro společné vzdělávání dle MŠMT ČR

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím deseti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze. Více na www.visk.cz

Nadační fond Prague Post Endowment Fund

Nadační fond Prague Post Endowment Fund je nezisková organizace s mezinárodním přesahem. Naším cílem je zvyšovat úroveň výuky anglického jazyka na školách v České republice. Věnujeme se především vzdělávání učitelů a zakládání anglických knihoven. Naše spolupracující lektorka Daniela Clarke je špičkou v oboru, konkrétně v metodologii výuky angličtiny. Daniela čerpá z mnohaletých zkušeností jak v ČR, tak v zahraničí. Její kurzy se těší vysoké návštěvnosti a její lektorská technika reálně zvyšuje úroveň výuky anglického jazyka u absolventů.

Zřetel, s.r.o. – společnost pro vzdělávání

Naše společnost organizuje akreditovaná školení DVPP pro pedagogické pracovníky, pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky ve veřejné správě. Pro celé pracovní kolektivy realizujeme akce na míru. Jsme schopni zajistit školení také pro firmy i neziskový sektor. Pomáháme také s přípravou či realizací klíčových aktivit projektů týkajících se vzdělávání. Naše školení mají velký tematický záběr, ale také adekvátně k tématu i pestrost metodickou. Od formy přednáškové až po aktivity zážitkové pedagogiky. Vedle činnosti vzdělávací nabízíme také podporu Vašeho pracovního týmu – formou koučinku, supervizí, facilitace, teambuildingu a dalších vhodných metod.

Nová škola, o. p. s.

Nová škola od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání. Specializujeme se na prohlubování kvality práce asistentů pedagoga. Stáli jsme u zrodu romských pedagogických asistentů v základních školách. Asistenty podporujeme prostřednictvím akreditovaných kurzů. Současně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, a to mimo jiné formou čtenářských klubů. V této oblasti vzděláváme pedagogy, knihovníky i rodiče se zájmem o tuto oblast. Usilujeme o koncepční řešení inkluzivního vzdělávání – jsme členem ČOSIV a partnerem celoevropského projektu Early Childhood Program.

DISK Multimedia – Deccart

Firma DISK Multimedia, jako hlavní distributor světových značek z oblasti zpracování zvuku a obrazu, má vlastní akreditované vzdělávací centrum Deccart, které nabízí různé formy odborných výukových akcí z oblasti multimediální tvorby pro všechny zájemce, od začátečníků po profesionály včetně pedagogických pracovníků v rámci DVPP.