Free Cinema

Free Cinema je vzdělávací a talentová platforma. Tvoří ji skupina filmařů, pedagogů a studentů filmových oborů. Snažíme se podpořit rozšíření výuky Filmové/Audiovizuální výchovy na školách. Školám nabízíme projektové dny na různá témata, která doplní studentům kulturní a historický přehled, a workshopy, při kterých si vyzkouší práci s animací a s filmovým materiálem.