Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT. Pro všechny školy a školská zařízení zajišťujeme další vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků a poradenství v otázkách metodiky a řízení. Realizujeme také projekty a další aktivity, které podporují naši vizi: „Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.“