Nadační fond Prague Post Endowment Fund

Nadační fond Prague Post Endowment Fund je nezisková organizace s mezinárodním přesahem. Naším cílem je zvyšovat úroveň výuky anglického jazyka na školách v České republice. Věnujeme se především vzdělávání učitelů a zakládání anglických knihoven. Naše spolupracující lektorka Daniela Clarke je špičkou v oboru, konkrétně v metodologii výuky angličtiny. Daniela čerpá z mnohaletých zkušeností jak v ČR, tak v zahraničí. Její kurzy se těší vysoké návštěvnosti a její lektorská technika reálně zvyšuje úroveň výuky anglického jazyka u absolventů.