Nová škola, o. p. s.

Nová škola od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání. Specializujeme se na prohlubování kvality práce asistentů pedagoga. Stáli jsme u zrodu romských pedagogických asistentů v základních školách. Asistenty podporujeme prostřednictvím akreditovaných kurzů. Současně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, a to mimo jiné formou čtenářských klubů. V této oblasti vzděláváme pedagogy, knihovníky i rodiče se zájmem o tuto oblast. Usilujeme o koncepční řešení inkluzivního vzdělávání – jsme členem ČOSIV a partnerem celoevropského projektu Early Childhood Program.