Přebrání akcí okskoleni

kockapesAkce from: - ext_id: - id typu: 88 - akce s ext_id u nás už je, má id 5807 - děláme update