Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím deseti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze. Více na www.visk.cz