Institut Terezínské iniciativy

Hlavním cílem Institutu Terezínské iniciativy (ITI) je zkoumat a připomínat dějiny holocaustu/šoa a židovské komunity a předávat tyto informace široké veřejnosti, zejména dětem a mladým lidem.
Institut Terezínské iniciativy (ITI) je nezisková organizace, která vznikla z původní Nadace Terezínské iniciativy založení v roce 1993 sdružením bývalých terezínských vězňů, Terezínskou iniciativou.
ITI provozuje vědeckou knihovnu, vydává publikace (Terezínské pamětní knihy, ročenku Terezínské studie a dokumenty, monografie), provozuje vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi obětí \\\\\\\\\\\\\\\“konečného řešení židovské otázky\\\\\\\\\\\\\\\“ v Evropě, pracuje na vzdělávacích projektech.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Jáchymova 3 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:Tereza Štěpková
Kontaktní e-mail:tereza.stepkova@terezinstudies.cz
www:holocaust.cz
IČ:25721542
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)