Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Škola manažerského rozvoje je vzdělávací a konzultační centrum, které zajišťuje vzdělávání a rozvoj manažerů, profesionálů a široké veřejnosti. Společnost založená v roce 1995 je postavena na vlastním know-how – na znalostech a zkušenostech získaných manažerskou, podnikatelskou, koučovací a terapeutickou praxí v ČR, SR i zahraničí.

Škola manažerského rozvoje je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditovanou vzdělávací institucí MPSV pro vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Škola realizuje akreditované programy a programy sestavená na základě analýzy potřeb klienta.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba
Kontaktní adresa:Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba
Kontaktní osoba:PhDr. Sylvie Navarová
Kontaktní e-mail:sylvie.navarova@smrov.cz
IČ:64611876
DIČ:CZ64611876
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství