ZŠ Resslova 10, Praha 2

Statut:základní škola
Adresa:Resslova 2, Praha 2
Kontaktní adresa:sterná
Kontaktní osoba:Jana Hodurová
Kontaktní e-mail:janahodurova@post.cz
IČ:000
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání