Filmová/audiovizuální výchova

Kurzy filmové/audiovizuální výchovy se zaměřují na aspekty vhodné k výuce tohoto předmětu jak na základních, tak středních školách. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP a určeny učitelům i studentům.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Bartolomějská 11, Praha 1
Kontaktní adresa:Kino Ponrepo, Bartlomějská 11, Praha 1
Kontaktní osoba:Veronika Bokšteflová
Kontaktní e-mail:veronika.boksteflova@nfa.cz
IČ:00057266
DIČ:CZ00057266
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie