Člověk v tísni, o.p.s., Jeden svět na školách

vzdělávací program

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
Kontaktní adresa:Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba:Táňa Abrhámová
Kontaktní e-mail:tana.abrhamova@jsns.cz
www:jsns.cz
IČ:25755277
DIČ:CZ25755277
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)