Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.

Pomáháme dětem a dospělým zvládat náročné životní situace spojené s dospíváním.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Tylova 20, 326 00 Plzeň
Kontaktní adresa:P-centrum, CPPT, o. p. s. Plachého 6, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba:Michaela Svobodová
Kontaktní e-mail:prevence@cppt.cz
IČ:25232142
Zaměření:prevence, výchovné poradenství