Nová škola, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání dětí a mládeže. Od roku 2014 našimi akreditovanými kurzy prošlo téměř 2000 účastnic a účastníků. Počet absolventek a absolventů našeho kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga se blíží stovce. Asistenty nadále podporujeme prostřednictvím akreditovaných kurzů a projektů. Současně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, a to mimo jiné formou čtenářských klubů. V této oblasti vzděláváme pedagogy, knihovníky i rodiče se zájmem o tuto oblast. \\“Na klíč\\“ jsme připravili kurzy v oblasti čtenářství pro téměř 50 základních a v menší míře i středních škol. Těchto akreditovaných kurzů se za poslední dva roky zúčastnily zástupkyně i více než dvaceti českých veřejných knihoven. Každoročně vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž Romano suno. Usilujeme o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – jsme členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání).

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Křižíkova 344/6 Praha 8 – 186 00
Kontaktní adresa:Křižíkova 344/6 Praha 8 – 186 00
Kontaktní osoba:Mgr. Eva Bělinová
Kontaktní e-mail:belinova@gac.cz
IČ:25768867
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
český jazyk a komunikace

Pořádané akce