Nová škola, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání dětí a mládeže. Od roku 2014 našimi akreditovanými kurzy prošlo téměř 3000 účastnic a účastníků. Počet absolventek a absolventů našeho kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga se blíží tisícovce. Asistenty nadále podporujeme prostřednictvím akreditovaných kurzů a projektů. Současně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, a to mimo jiné formou čtenářských klubů, dále přispíváme k zavádění principů inkluzivního vzdělávání. V těchto oblastech vzděláváme pedagogy, knihovníky i rodiče. \\\\“Na klíč\\\\“ jsme připravili kurzy pro téměř 100 základních a v menší míře i středních škol. Našich akreditovaných čtenářských kurzů se zúčastňují zástupkyně mnoha českých veřejných knihoven. Každoročně vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž Romano suno. Usilujeme o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – jsme členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání). Naše školní čtenářské kluby získaly cenu Eduína 2014.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Křižíkova 344/6 Praha 8 – 186 00
Kontaktní adresa:Křižíkova 344/6 Praha 8 – 186 00
Kontaktní osoba:PhDr. Veronika Zelinková
Kontaktní e-mail:veronika.zelinkova@novaskolaops.cz
IČ:25768867
Zaměření:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
pedagogika, psychologie
průřezová témata a finanční gramotnost

Pořádané akce

28. 08. 2019 – 12. 09. 2019
19. 03. 2019 – 13. 05. 2019