Zdravotníci

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce specializovaná na výuku první pomoci a předlékařské neodkladné péče. Naši lektoři jsou profesionální záchranáři aktivně působící na záchranných službách. Nabízíme akreditované kurzy MŠMT ČR a výuku první pomoci.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Na Hlinách 1786/16 Praha 8, 182 00
Kontaktní adresa:Na Hlinách 1786/16 Praha 8, 182 00
Kontaktní osoba:Josef Odehnal
Kontaktní e-mail:info@zdravotnici.cz
IČ:04344529
DIČ:CZ04344529
Zaměření:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ