Workmed S.R.O

VÝUKA PRVNÍ POMOCI
Výuce první pomoci se věnujeme opravdu dlouho. Za tu dobu jsme naše kurzy vyladili tak, abychom Vás naučili maximum.
Všichni naši lektoři mají minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář, pracují samostatně bez dohledu lékaře v oblasti přednemocniční či nemocniční neodkladné péče a s poskytováním odborné zdravotnické pomoci mají každodenní praxi.
Organizace kurzů – vše je podřízeno kvalitě.
Organizace a výuka v kurzech sledují jeden hlavní cíl – naučit Vás vše tak, abyste byli schopni pomoci kdykoli a v podstatě kdekoli. Při výuce je potřeba, abyste měli čas vstřebat získané vědomosti a hlavně měli možnost si vše důkladně vyzkoušet. Proto Vám nenabízíme kurzy, kde se naučíte \\\\\\\\\\\\\\\\“celou první pomoc\\\\\\\\\\\\\\\\“ za 2 hodiny, to je nemožné.
Naše kurzy jsou rozděleny tak, abyste získali ucelený přehled o dané problematice a měli dostatek prostoru pro nácvik praktických dovedností.
Na českém trhu se vyskytuje větší množství společností a jednotlivců, kteří se zabývají poskytováním kurzů první pomoci. Platná legislativa bohužel umožňuje, aby výuku vedl i jednotlivec, který absolvoval pouze 80 hodinový kurz, bez podmínky jiného vzdělání a hlavně jakékoli praxe. Je jasné, že zkušenostmi ani odbornými znalostmi se takový \\\\\\\\\\\\\\\\“školitel\\\\\\\\\\\\\\\\“ nemůže srovnávat s lidmi, kteří v oblasti urgentní medicíny pracují roky.
V roce 2011 jsme získali akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rekvalifikační kurz \\\\\\\\\\\\\\\\“Zdravotník zotavovacích akcí\\\\\\\\\\\\\\\\“. Absolventi tohoto kurzu mohou zastávat funkci zdravotníka na táborech, zájezdech apod.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa: Chmelická 552, 190 16 Praha 9
Kontaktní adresa:PRAHA – BUDOVA ŽENSKÝCH DOMOVŮ OSTROVSKÉHO 253/3 PRAHA 5 – SMÍCHOV
Kontaktní osoba:Petr Sedláček
Kontaktní e-mail:petr.sedlacek@skoleniprvnipomoci.cz
IČ:01990381
DIČ:CZ01990381
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
akce na zakázku