Portus Praha, z.ú.

Portus praha, z.ú. je akreditovanou vzdělávací institucí u MŠMT. Pořádáme v rámci DVPP otevřené kurzy v Praze a také školíme na objednávku přímo ve školách. Nabízíme 6 kurzů, které se zabývají protipředsudkovým vzděláváním, zp;usoby komunikace potažmo inkluzí. Nabízíme tyto kurzy: ZÁKLADY PROTIPŘEDSUDKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – 2 DENNí, STEREOTYPY, JAK JE ROZPOZNAT A VYUŽÍT PŘI PRÁCI S ŽÁKY – 1DENNÍ KURZ, FÉROVÁ ŠKOLA PRO KLUKY I HOLKY – PRVNÍ KROK K OPRAVDOVÉ INKLUZI – 1DENNÍ KURZ, KROK ZA KROKEM K INKLUZI – INDIVIDUALIZACE V KAŽDODENNÍ ŠKOLNÍ PRAXI I. A II. – 1. NEBO 2DENNÍ KURZ, JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTNÍ KOMUNIKACI – 2 DENNÍ KURZ

Adresa:Uruguayská 178/5, 12000 – Praha 2 Vinohrady
Kontaktní osoba:Lucie Masopustová
Kontaktní e-mail:masopustova@portus.cz
www:vzdelavani.akcecihla.cz/vzdelavani/kurzy-pro-pedagogicke-pracovniky/
IČ:26525305
DIČ:CZ26525305
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ