Vysoké učení technické v Brně-Institut celoživotního vzdělávání

Posláním Institutu celoživotního vzdělávání je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně. Institut rovněž poskytuje související poradenské, informační a organizační služby a vlastní vzdělávací a poradenskou činností vhodně doplňuje vzdělávání a poradenství na fakultách VUT.

Statut:vysoká škola
Adresa:Antonínská 548/1 601 90 Brno
Kontaktní adresa:Kounicova 67a 602 00 Brno
Kontaktní osoba:Bc. Marcela Přikrylová
Kontaktní e-mail:prikrylova@lli.vutbr.cz
IČ:00216305
DIČ:CZ00216305
Zaměření:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)