Velký vůz Sever

Velký vůz Sever je neziskovou organizací, která se věnuje třem oblastem činností:
1) vzdělávání sociálních pracovníků, pedagogických pracovníků a pěstounů
2) poradenská a psychoterapeutická činnost
3) metodická a supervizní činnost
Z oblasti komunikace ve školním prostředí nabízí vzdělávací programy akreditované MŠMT „Vedení a řízení třídy“, „Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech“, „Zvládání problematických situací ve škole“. Pro pracovníky ústavních zařízení nabízí také kurz „Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou“. Vzdělávání je realizováno interaktivní formou – tréninky se zpětnou vazbou, zážitkovou pedagogikou, komentovanými kazuistikami, výukou v malé účastnické skupině. Velký vůz Sever realizuje otevřené kurzy nejen pro jednotlivé pedagogy, ale i pro celé kolektivy pracovníků na objednávku.

Statut:spolek
Adresa:Sloupská 135 473 01 Nový Bor
Kontaktní osoba:David Lošťák
Kontaktní e-mail:sever@velkyvuz.cz
IČ:75062020
Zaměření:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)