Pedagogum

*Pedagogum je projekt zaměřený na zlepšování komunikace a vztahových dovedností ve školách.

Co řešíme?
Prevenci konfliktů ve škole i mimo ni, prevenci tělesného i psychického vyhoření, posílení výkonnosti, zvýšení kreativity v přístupu k řešení školních i mimoškolních situací, rozvoj osobností.

Jak to řešíme?
Domluv se ve škole, aneb série zážitkových workshopů postavených na koučovacím dialogu, art a muziko metodik, práci s Drumben. Pracujeme s hlasem, tělem, emocemi.

Bára a Bára, jsme dvě koučky, jedna letitou pedagogickou praxí, druhá s letitou obchodní a marketingovou praxí. Obě matky. Jsme obě proaktivně zaměřené, jsme vlídné, avšak víme co chceme a jak se k tomu dostat. Věříme, že cesta je cílem zároveň.

Informace, poznání, ZÁŽITEK. To je *pedagogum. Na pomezí mezi alternativním a běžným školstvím vzniká most dorozumění. Most naděje, že výchova a vzdělávání dětí každý den vlastním příkladem není mrtvá myšlenka. Most porozumění, že někdy máme dny jak chmýří pampelišek a někdy jako olověná zátěž potapěčů. Nedrtíme suchou teorii, workshopy jsou zábavné, interaktivní a zážitkové.

Pracujeme s dětmi i s učiteli, vychovateli, řediteli škol, rodiči. Pracujeme převážně v ose středu republiky od Prahy po Brno. Pomocí Drumbenu, nebo bez něj ladíme skupiny na společnou notu. Cílem je se domluvit. Hledat společné, ne rozdílné. Pracujeme s tělem, hlasem, hudbou, rytmem, vizualizací, vůněmi, smíchem.

Některé kurzy jsou skupinové, některé individuální, některé na klíč pro školu, jiné na námi určeném místě.
Většinou jsou akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Textem v inzerátu je těžké přenést atmosféru nadšení z učení (se). A tak přihlaste se, nebo si sjednejte schůzku. A nebo se mrkněte na FB/pedagogum.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:CHittusiho 149, Chotěboř
Kontaktní adresa:CHittusiho 149, Chotěboř
Kontaktní osoba:Barbora Hrdinová
Kontaktní e-mail:barbora.hrdinova@pedagogum.cz
IČ:05172276
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ