PAUcentrum

Centrum přátel aktivního učení o.p.s. vzniklo jako následná organizace PAU o.s.

Občanské sdružení PAU bylo založeno v roce 1992 a v letech 1992–1994 působilo jako iniciativní expertní skupina v rámci sdružení NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání). Řada tvořivých učitelů se podílela na transformačním dokumentu NEMES pro reformu českého vzdělávání.

Od roku 1994 fungovalo PAU jako samostatná organizace sdružující učitele, rodiče, studenty, školské pracovníky, úředníky i politiky. V roce 1999 se stalo jednou ze zakládajících organizací Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a v jejím rámci se výrazně podílí na tvorbě nové strategie státní vzdělávací politiky, do které se podařilo prosadit většinu společných ideí a záměrů. PAU mimo jiné spolupracovalo také na vývoji tzv. Zelené a Bílé knihy, dnes se zaměřuje na problematiku praktických dopadů kurikulární reformy.

Vzhledem ke změnám v občanském zákoníku od 1. 1. 2014 jsme se rozhodli pokračovat jako Centrum přátel aktivního učení o.p.s., zkráceně PAUcentrum.

Personální sestava lektorů a realizátorů zůstává, respektive se za poslední roky rozšiřuje.

Naším cílem je stále sledovat aktuální dění ve školství a s novými trendy a informacemi seznamovat nejen pedagogickou veřejnost.

Těšíme se na viděnou na některé z našich akcí!

Vaše PAUcentrum

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Centrum přátel aktivního učení o.p.s. Byseň 26, 273 79 Tuřany u Slaného
Kontaktní adresa:Centrum přátel aktivního učení o.p.s. Byseň 26, 273 79 Tuřany u Slaného
Kontaktní osoba:Dana Pejšková
Kontaktní e-mail:info@pau.cz
www:pau.cz
IČ:01445871
Zaměření:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ