Pevnost – České centrum znakového jazyka

Pevnost – České centrum znakového jazyka vznikla v roce 2000. Nabízí pro veřejnost kurzy znakového jazyka, které vyučují rodilý neslyšící. Pořádáme akreditované kurzy pro běžné frekventanty, ale také specializované kurzy pro odbornou veřejnost, jako jsou např. tlumočníci, pedagogičtí či zdravotničtí pracovníci, kteří jsou v každodenním kontaktu s neslyšícími a potřebují mít velmi vysokou úroveň českého znakového jazyka. Podporujeme také rodiče sluchově postižených dětí, kterým na kurzy poskytujeme výraznou slevu.

V rámci osvětové činnosti a odbourávání jazykových a kulturních bariér Pevnost pořádá různé přednášky a semináře, např. v projektu Kultura Neslyšících, jehož součástí byly semináře pro žáky základních a mateřských škol. Cílem seminářů bylo seznámit slyšící žáky s komunitou a kulturou Neslyšících. Jednou z našich již tradičních aktivit je také organizování Letní školy s Pevností. Vedle akreditovaných kurzů pro slyšící veřejnost pořádá Pevnost také kurzy určené neslyšícím lektorům českého znakového jazyka. Neslyšící, jejichž rodným jazykem je český znakový jazyk, jsou ideálními lektory pro výuku tohoto jazyka, v rámci speciálních kurzů se proto věnujeme školení těchto nových lektorů.

Statut:zapsaný ústav
Adresa:Bulharská 734/28 101 00 Praha 10
Kontaktní osoba:Petra
Kontaktní e-mail:petra.cizkova@pevnost.com
IČ:70840440
Zaměření:cizí jazyky, jazykové vzdělávání