Contexta – Mgr. Lucie Čechová

Contexta – jazyková škola
založená Mgr. Lucií Čechovou, oceněnou Německým velvyslanectvím, MŠMT, Rakouským institutem a dalšími partnery kampaně Šprechtíme jako nejlepší vyučující německého jazyka v ČR v letech 2014 a 2016.

V naší jazykové škole Contexta se zabýváme mnoha oblastmi, které se snažíme zároveň propojit tak, aby vznikl smysluplný celek zasazený do kontextu nejen jazykového vzdělání a vzdělávání, ale především do kontextu běžného života.

Mezi stěžejní pilíře naší práce patří:
– netradiční výuka cizích jazyků (od dětí až po dospělé) včetně letního sportovně-jazykové táboru pro děti
– příprava na mezinárodně uznávané zkoušky (pro děti i dospělé) s možností složení zkoušek
– pořádání akreditovaných seminářů pro učitele všech cizích jazyků (i s přesahem do průřezových témat a dalších vyučovacích předmětů, zejména 1. a 2. stupeň ZŠ, dějepis, občanská výchova, český jazyk a literatura)
– tvorba výukových materiálů do výuky cizích jazyků
– pořádání soutěží, jazykových akcí a workshopů pro děti i dospělé v Ústeckém kraji
– pořádání celorepublikových akcí a soutěží

Zároveň spolupracujeme s mnoha organizacemi (např. TANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Plzeň/Regensburg, Nakladatelství Klett, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň, Spolek germanistů a učitelů NJ ČR, …), pro které pořádáme odborné semináře, tvoříme výukové materiály, ad.

V neposlední řadě si velmi ceníme spolupráce s Německým velvyslanectvím v Praze, Goethe-Institutem Praha, nakladatelstvím Lingea a městem Litoměřice.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Mírové náměstí 11/3a, 41201 Litoměřice
Kontaktní adresa:Mírové náměstí 11/3a, 41201 Litoměřice
Kontaktní osoba:Mgr. Lucie Čechová
Kontaktní e-mail:lucie.cechova@contexta.cz
IČ:74689304
DIČ:CZ74689304
Zaměření:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ