ITC International

Akreditované kurzy pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
Šablony od ITC www.sablony-kurzy.cz

Šablony pro MŠ
• MŠ – Čtenářská pregramotnost
• MŠ – Inkluze

Šablony pro ZŠ
• Rozvoj čtenářské gramotnosti
• Rozvoj matematické gramotnosti
• Jazykové vzdělávání
• Mentoring
• Osobnostně sociální rozvoj
• Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Šablony pro SŠ
• Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru
• Výchova k podnikavosti
• Jazykové vzdělávání
• Mentoring
• Osobnostně sociální rozvoj
• Rozvoj matematické gramotnosti
• ICT
• Čtenářská gramotnost

Šablony pro VOŠ
• Mentoring
• Výchova k podnikavosti
• Osobnostně sociální rozvoj
• ICT
• Inkluzivní/společné vzdělávání

email: info@sablony-kurzy.cz

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:ITC International Františka Křížka 1 170 00 Praha 7
Kontaktní adresa:info@sablony-kurzy.cz
Kontaktní osoba:Ing. Brožová Iva
Kontaktní e-mail:info@sablony-kurzy.cz
IČ:25614916
DIČ:Česko
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku