TAKTIK International, s.r.o.

Vydavatelství Taktik již řadu let úspěšně působí v oblasti školství a vzdělávání. V této oblasti se společnost vyprofilovala na osvědčeného partnera učitelů i žáků. V současnosti spolupracuje s více než 3 600 školami v rámci celé České republiky. Do portfolia společnosti patří moderní učebnice a pracovní sešity, pokrývající široké spektrum základních učebních předmětů, jakož i mezipředmětové učební a vzdělávací pomůcky pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Nově nabízíme programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Argentinská 286/38 Praha 7
Kontaktní osoba:Jan Krůza
Kontaktní e-mail:kruza@seminar-taktik.cz
IČ:28495802
DIČ:CZ28495802
Zaměření:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ