VSM Academy

Dne 25.8.2016 jsme získali akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. K dnešnímu dni nám bylo udělilo MŠMT ČR akreditace k provádění 35 vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro mateřské, základní i střední školy.

Od roku 2016 konzultujeme či zpracováváme pro celou řadu subjektů žádosti v rámci jak výzev pro MŠ a ZŠ č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ a také č. 02_16_035 A 02_16_042 Šablony pro SŠ A VOŠ I.

Dne 9.9.2016 jsme získali autorizaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)

Od roku 2017 realizujeme vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a také profesní zkoušky „Chůvy“.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:VSM, spol. s.r.o. Znojemská 5333/82a 586 01 Jihlava
Kontaktní adresa:Znojemská 5333/82a 586 01 Jihlava
Kontaktní osoba:Simona Prokešová
Kontaktní e-mail:prokesova@vsmjihlava.cz
IČ:15526194
DIČ:CZ15526194
Zaměření:předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ