INFRA, s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 2004 a v současné době působíme především ve dvou oblastech – vzdělávací agentura a vydavatelství a nakladatelství. Působíme po celé České republice.
Jsme akreditovanou vzdělávací agenturou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V oblasti školství realizujeme odborné vzdělávání pedagogů všech typů škol (každý rok jsou našimi lektory vzdělávány stovky pedagogických pracovníků).

Myslíme na budoucnost.

DVPP vnímáme jako další vzdělávání a podporu pedagogů.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Tyršova 241 675 22 Stařeč
Kontaktní adresa:INFRA, s.r.o., Tyršova 241 675 22 Stařeč
Kontaktní osoba:Bc. Lukáš Sekerka
Kontaktní e-mail:infra@infracz.cz
IČ:26919541
DIČ:CZ26919541
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ