Doubková, Anna, Mgr.

Učitelka, lektorka a manažerka. Deset let se věnuji dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
Po celou dobu spolupracuji s PaedDr. Karlem Tomkem. Společně jsme vymysleli, připravili a realizovali stovky seminářů a kurzů po celé české republice, a to jak přímo pro sborovny škol, tak pro různé vzdělavatele.
Našimi společnými tématy jsou:

  • tvorba školních vzdělávacích programů,
  • inovace školních vzdělávacích programů,
  • týmová spolupráce
  • rozvoj čtenářské gramotnosti,
  • rozvoj finanční gramotnosti,
  • umění učit se a spektrum vzdělávacích metod,

ale také:

  • manažerské dovednosti,
  • vedení lidí,
  • hodnocení zaměstnanců.

Mým celoživotním tématem je také osobnostní a sociální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji a zážitková pedagogika.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Na Vyhlídce 595, 582 22 Přibyslav
Kontaktní adresa:Na Vyhlídce 595, 582 22 Přibyslav
Kontaktní osoba:Anna Doubková
Kontaktní e-mail:doubkova@annadoubkova.cz
IČ: 75424592
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace