Čmelák – Společnost přátel přírody

Naše hlavní činnosti

1. výchovná a osvětová činnost

  • realizujeme ekovýchovné vzdělací programy na MŠ, ZŠ a SŠ.
  • pořádáme semináře pro pedagogy, směřující k naplnění průřezového tématu environmentální výchova
  • vytváříme metodiky zaměřené na inovativní metody vzdělávání i práci s žáky s SVP
  • pořádáme exkurze a odborné praxe pro studenty i veřejnost
  • provozujeme lesní naučnou stezku se živým průvodcem
  • pořádáme akce pro dobrovolníky a veřejnos

2. praktická činnost

  • mapujeme výskyt ohrožených a vzácných dřevin a sbíráme jejich semena pěstujeme sazenice původních dřevin v malých lesních školkách a sázíme je zpět na vhodná místa v lese
  • rozmnožujeme původní druhy našich rostlin a vracíme je na vhodná místa zpět do krajiny
  • získáváme vlastní pozemky a snažíme se je přeměnit na ostrovy života v současné krajině
Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:Švermova 32 Liberec 10 460 10
Kontaktní osoba:Tomáš Hawel
Kontaktní e-mail:tomas.hawel@cmelak.cz
IČ:46747362
DIČ:CZ 46 74 73 62
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ