Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně nabízí vysokoškolské vzdělávání více než 90 let. Provozně ekonomická fakulta poskytuje ekonomické a informatické vzdělávání ve všech třech stupních studia. V posledních patnácti letech se nabídka vzdělávání rozšiřuje o programy celoživotního vzdělávání (univerzita třetího věku, doplňkové pedagogické studium, ECDL, …). Jako první jsme začali před šesti lety nabízet i studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT.

Nabízí:
Inovace studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT

Studium je zdarma a je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu. Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Výuka probíhá kombinovanou formou. Prezenční část je vyučována ve špičkově vybavených laboratořích.

Informace: http://esf.pef.mendelu.cz/ict-koordinace

Statut:vysoká škola
Adresa:Zemědělská 1 613 00 Brno
Kontaktní adresa:Zemědělská 1 613 00 Brno
Kontaktní osoba:Jitka Kominácká
Kontaktní e-mail:jitka.kominacka@mendelu.cz
www:esf.pef.mendelu.cz/ict-koordinace
IČ:62156489
DIČ:CZ62156489
Zaměření:pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie