Zřetel, s.r.o.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Zvonařka 14 61700 Brno
Kontaktní osoba:David Kubů
Kontaktní e-mail:info@zretel.cz
IČ:28335775
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ

Pořádané akce

11. 12. 2019 – 15. 12. 2019
11. 12. 2019 – 15. 12. 2019