Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 635/24 120 00 Praha 2
Kontaktní adresa:Člověk v tísni. o.p.s. regionální pobočka Plzeň Mikulášské náměstí 17 326 00 Plzeň
Kontaktní osoba:Aleš Kavalír
Kontaktní e-mail:ales.kavalir@clovekvtisni.cz
IČ:25 75 52 77
DIČ:CZ 25 75 52 77
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)