AISIS – projekt Rozumíme penězům

Rozumíme penězům je projekt finančního vzdělávání učitelů a dětí základních škol. Cíl projektu je přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel ČR. Semináře běží od roku 2006 a ročně jimi projdou stovky nových učitelů.Učitelům poskytuje projekt Rozumíme penězům odborné informace, kvalitní učební materiály a prověřené metodické postupy, které jim pomohou s praktickou výukou.

Jedná se o „živý projekt“, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí a dalších osob v delším časovém horizontu a proto mohou učitelé počítat s dlouhodobou podporou a servisem navazujícími na úvodní „odborná“ školení. Svým pojetím splňuje řadu cílů a očekávaných výstupů různých vzdělávacích oblastí, různých vzdělávacích oborů a průřezových témat pracuje s tématy, která se objevují napříč RVP – například:

  • matematika a její aplikace
  • mediální výchova
  • informatika
  • jazyk a jazyková komunikace
  • výchova k občanství
  • výchova demokratického občana
  • pomáhá rozvíjet klíčové kompetence
  • plnění skupinových úkolů

Cílem projektu „RP“ není, aby se z učitelů stali finanční poradci. Přesto je třeba, aby se seznámili s problematikou finančního vzdělávání také po odborné stránce. Objem předkládaných teoretických informací je tedy kompromisem mezi těmito dvěma požadavky. I zde je možné najít další z velkých přínosů projektu. Velice často se stává, že zúčastnění učitelé v průběhu dalšího vzdělávání přehodnotí způsob nakládání se svými vlastními financemi a změní své zažité stereotypy. Ve svých hodnotících zprávách uvádí, že i oni se stali kompetentnější v oblasti zodpovědného finančního rozhodování.

Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:Gorkého 499, Kladno
Kontaktní adresa:Gorkého 499, Kladno
Kontaktní osoba:Jarmil Burle
Kontaktní e-mail:jarmil.burle@aisis.cz
IČ:67798853
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace