Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Statut:vysoká škola
Adresa:Hloubětínská 26, Praha 9 – Hloubětín
Kontaktní adresa:Hloubětínská 26, Praha 9 – Hloubětín tel.: 221 900 742
Kontaktní osoba:Monika Doubková
Kontaktní e-mail:monika.doubkova@pedf.cuni.cz
IČ:00216208
DIČ:CZ00216208
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ