Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Klinika adiktologie 1. lf UK a VFN v Praze pro vás připravuje kursy pro udržení vaší kvalifikace, její zvýšení a pro lepší pracovní zařazení v oboru adiktologie.Celoživotní vzdělávání umožňuje doplnit znalosti a praktické dovednosti v oboru adiktologie, rozvoj adiktologických dovedností u zaměstnanců a zajištění akreditovaných kursů pro každoroční splnění kvalifikačních požadavků.Centrum adiktologie realizuje vzdělávací akce v oboru adiktologie od roku 2005. Pořádáme akreditované kursy pro odbornou veřejnost, mezioborové konference a semináře pro adiktology a přátele oboru.

Statut:vysoká škola
Adresa:Apolinářská 4, Praha 2, 12800
Kontaktní adresa:Apolinářská 4, Praha 2, 12800
Kontaktní osoba:Eva Drápalová
Kontaktní e-mail:drapalova@adiktologie.cz
IČ:00000
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie