Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší domy dětí v České republice.
Jeho zřizovatelem je hlavní město Praha.
Jeho posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při realizaci jejich aktivit ve volném čase.
Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

DDM hl. m. Prahy připravuje pro pedagogy VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, které účastníkům poskytnou důležité znalosti a dovednosti potřebné k výkonu profese pedagoga.
Všechny kurzy mají PLATNOU AKREDITACI vydanou MŠMT, každý účastník získá po absolvování kurzu osvědčení.
DDM HMP připravuje kurzy pro celé školní kolektivy i otevřené kurzy pro jednotlivé pedagogy.

Statut:příspěvková organizace
Adresa:Karlínské nám. 7 Praha 8 – 186 00
Kontaktní osoba:Lucie Hunalová
Kontaktní e-mail:hunalova@ddmpraha.cz
IČ:00064289
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)