Proficio, o.s.

Statut:občanské sdružení (o.s.)
Adresa:742 65 Rybí 231
Kontaktní adresa:Máchova 30, 741 01 Nový Jičín
Kontaktní osoba:Michaela Holišová
Kontaktní e-mail:holisova@rodinne-centrum.cz
IČ:22734147
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)