SPIN, z.s.

Občanské sdružení SPIN bylo založeno v roce 1993. Je společenstvím lidí různých profesí – psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychoterapeutů, kteří se rozhodli prosadit a rozšiřovat v ČR videotrénink interakcí (VTI) jako účinnou metodu, která pomáhá nejen rozvoji komunikace mezi lidmi, ale která může přispět k dílčím i systémovým změnám v oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví ve smyslu zvyšování kvality i efektivity poskytovaných služeb, jejich humanizace, respektu ke klientům a jejich zplnomocňování.
Občanské sdružení SPIN se stalo v roce 1998 členem mezinárodní asociace pracovišť, která se zabývají videotréninkem interakcí (v zahraničí VHT/VIG) a jeho vzdělávací program odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům.
Jako jediná organizace v ČR má oprávnění udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenér/terapeut a VTI supervizor.

Statut:spolek
Adresa:Pro poštu a sídlo: Fabiánská 679/4 162 00 Praha 6
Kontaktní adresa:Vzdělávací a konzultační centrum: Nad Sokolovnou 41/7 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba:Mgr. Kateřina Šilhánová
Kontaktní e-mail:silhanova@spin-vti.cz
IČ:60163151
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
akce na zakázku