Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využije každoročně přes 1500 zájemců, především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV, tak na moderní vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky.

Podstatnou součástí činnosti Variant je zároveň podpora inkluzivního vzdělávání a systémových opatření směřujících k desegregaci českého školství a k začleňování témat interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání do výuky na českých školách.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní adresa:Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba:Iva Janská
Kontaktní e-mail:iva.janska@clovekvtisni.cz
IČ:25755277
DIČ:CZ25755277
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
český jazyk a komunikace